Seen In...

NYLON MAG | SIIKA HEB + HONEY CO.

Athleisure Magazine | SIIKA Herb + Honey Co.

Rolling Out | SIIKA Herb + Honey Co.

Black Enterprise | SIIKA Herb + Honey Co.Good Day Stateline | SIIKA herb + Honey Co.

Sweety High | SIIKA Herb + Honey Co.

Beauty News NYC | SIIKA Herb + Honey Co.